Klubnyheder

Afrodane Kultur & Idrætsforening indkalder Ekstraordinærgeneralforsamling

29. januar 2020, 20.30

Afrodane Kultur & Idrætsforening indkalder Ekstraordinærgeneralforsamling

 

Der indkaldes ekstraordinærgeneralforsamling i Afrodane kultur & Idrætsforening 2020

 

Onsdag d. 12.02.2020 kl. 19:00 – 21:00 i Afrodane Kultur & Idrætsforening kontor.

 

Dagsorden for ekstraordinærgeneralforsamling er: Foreningsopløsning.

 

Stk.1.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Stk.2.

Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes:  a. når et flertal af bestyrelsen har vedtaget dette.  b. når mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt begærer at bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

Stk.3.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes:  a. såfremt der af revisor eller bestyrelse konstateres besvigelse eller andre uregelmæssigheder i forretningsførelsen af Foreningens midler og økonomi.  b. såfremt Foreningen ønskes opløst.

Stk.4.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes til samtlige medlemmer og skal som minimum indeholde;  a. angivelse af dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen,  b. dagsordenen for generalforsamlingen,  c. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen,

 

Ifølge Afrodane kultur & Idrætsforening vedtægter §14 forslag der ønskes behandlet på ekstraordinærgeneralforsamling skal være formanden i hænde 8 dage før mail: abdis@live.dk

På bestyrelsesvegne

Formand Abdishakur Ahmed

Afrodane Kultur & Idrætsforening 


Klubnyheder