Historie

Historie

Historie

Dette er historien om Afrodane Kultur & Idrætsforening.

VI hedder Afrodane Kultur & Idrætsforening. Vi er stifteren af dette Forening Afrodane Kultur & Idrætsforening. Vores ønsker at skabe en General Forsamlings forening som har til formål ved at øge interessen for Sports Events Entertainments kulturel og Idræt.

Foreningen er grundlagt Januar 2015.

Baggrund:

Vi er en gruppe unge mennesker som ønsker at skabe en idræts forening som har til formål ved at øge interessen for idræt. 

Og udefra den baggrund har vi valgte at starte et projekt, hvor vi blander unge med etnisk baggrund sammen, for at øge interessen for idræt (fodbold) og holde dem væk fra kriminaliteten.

 Det vigtigst er at der vil og skal være mangfoldighed blandt de her unge mennesker. Vi er selv nogle unge mennesker med (etnisk) baggrund, som til daglig enten arbejder eller går skole. 

Vi er selv integreret i det dansk samfund og ønsker at skabe et nyt image af unge med etnisk baggrund end det har været tilfældet.

Formål:

Formålet med foreningens aktiviteter er:

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Med udgangspunkt i aktiviteterne og det forpligtende fællesskab er målet at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

 

Formålet er at holde de unge mennesker væk fra kriminaliteten og holde deres fokus på at passe deres skole samt at øge deres aktivitet, ved deltagelse af træning og forskellige arrangementer, som f. eks. Bowling, udflugt, hvor de oplever noget kulturelt og lærer de samfundsmæssige værdier og den historiske baggrund af den danske kultur.   

Mål:

Målet er meget simpelt. De unge mennesker skal lærer at respektere hinanden og andre, de skal lærer at passe deres skole, de skal lærer at holde sig væk fra kriminaliteten.

Vision:

Vores vision er at de unge mennesker lærer at konkurrer på sportsplan, og skabe sig en fremtid enten ved at blive ved med at dyrke deres sport og tilføje noget værdi til det danske samfund, eller tage sig en uddannelse og give samfundet hjælpende hånd.

 Vi vil skabe en forening, hvor forældrene ved hvad deres børn foretage sig udenfor skolen.

 Vi vil gerne lærer de unge mennesker hvordan de kan udnytte det muligheder de har, bedst muligt.

Fremtidsplaner:

Vores fremtidsplaner er at vi vil blive ved med at hjælpe de unge mennesker. Og at vi vil skabe en fodboldhold som kan konkurrer på sportslig plan. 

Vi vil med tiden komme op på en division hvor der er hård konkurrence, så de unge mennesker føler at de har noget at kæmpe for. Og vi gå stærkt efter at rykke op hver eneste sæson indtil vi opnår et tilfredsstillende sportsligt resultat.    

Historie
Der er ikke skrevet noget endnu